Không có ảnh

THÔNG BÁO MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa

Dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ – FIRST

Tiểu dự án: “Dự án nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy”

Tên gói thầu: “Tư vấn nghiên cứu thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus”

Nguồn vốn: Vốn tự có của bên mời thầu và vốn tài trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ vay từ Ngân hàng Thế giới.

Mã gói thầu: FIRST/2b2/HAIHOA/C02

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng

Thời gian phát hành HSMQT: Từ 09h00 ngày 26/05/2018 đến 14h00 ngày 07/06/2018 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm phát hành HSMQT:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa

- VPGD: Tầng 2, Tòa nhà Technosoft Building, KCN, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN

- Điện thoại: 024 3.556.3483/ 0902282822

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00, ngày 07 tháng 06 năm 2018

Thời điểm mở thầu:    14giờ 30, ngày 07 tháng 06 năm 2018

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.