Tư vấn chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp

Do BIM là một hướng công nghệ rất mới, trên thực tế là tổng hợp cả tri thức chuyên ngành xây dựng hạ tầng với CNTT nên nhận thức về BIM còn rất khác nhau, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Kinh nghiệm 20 năm hợp tác với các đối tác Nauy, Phần lan về phần mềm thiết kế hạ tầng cũng như về BIM cho thấy,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *