Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa không ngừng nâng cao chất lượng và nhân sự, Chính sách thu hút đào tạo và sử dụng người tài luôn được công ty chú trọng.

Chiến lược đào tạo chuyên nghiệp

Để duy trì và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hàng năm, Công ty Hài Hòa cử nhiều cán bộ, kỹ sư của Công ty đã được cử đi học và tu nghiệp ở các trung tâm đào tạo Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Mỹ…

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO

ISO 9001:2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO

        Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng “ Trung tâm nghiên cứu, sản xuất phần mềm “ tại quận Cầu giấy, Hà nội. Tổng kinh phí đầu tư gần 4 triệu USD.

        Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa – Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực BIM/GIS 3D; tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin, các giải pháp ứng dụng BIM/GIS 3D, tích hợp hệ thống, hợp tác sản xuất phần mềm với các đối tác nước ngoài …