Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, đơn giá, giá xây dựng và Chỉ số giá.

Ngày 22/3 Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa phối hợp với Cục Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng, cung cấp thông tin và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá. Phát biểu khai mạc đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng đã nhấn mạnh việc Hệ thống cơ sở dữ liệu đã hoàn thiện cơ bản và đang đưa vào thử nghiệm lấy góp ý từ các Bộ chuyên ngành cũng như các địa phương, các Sở Xây dựng trên cả nước.
Hội nghị tập huấn dưới hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.Tham dự trực tiếp Hội nghị có ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng, đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, các Hội, Hiệp hội tư vấn và Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa – Đơn vị đối tác của Cục Kinh tế Xây dựng trong dự án xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý về chi phí đầu tư xây dựng cũng đặt ra nhiều thách thức cần có sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý chuyên ngành để rà soát thường xuyên, cập nhật, bổ sung và đổi mới hệ thống định mức và giá xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ và đặc điểm thực tiễn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017. Trong đó, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 2038.
Bên cạnh đó, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng được Chính phủ ban hành và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 09/02/2021, trong đó quy định rõ: Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là một bộ phận của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Đáng chú ý, Hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ góp phần giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế xây dựng nói riêng và ngành xây dựng nói chung, nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án công. Đồng thời, hệ thống sẽ là công cụ để nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các chính sách, các công cụ quản lý xã hội trong lĩnh vực xây dựng. Mặt khác, hệ thống sẽ hỗ trợ việc đảm bảo sự thống nhất về quản lý, kiểm soát định mức đơn giá xây dựng trên phạm vi toàn quốc, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động xây dựng. Trên cơ sở đó đảm bảo được tính minh bạch trong quá trình tạo lập dữ liệu về giá xây dựng, tính đúng, đủ và phù hợp cơ chế thị trường, tiết kiệm đầu tư, giảm thất thoát trong quá trình xây dựng.
Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu đã cơ bản hoàn thiện và đã được đưa vào vận hành. Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương để đăng ký tài khoản sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu, sau khi nhận được đăng ký của các cơ quan, đơn vị, Cục Kinh tế Xây dựng đã tạo và kích hoạt tài khoản để các cơ quan, đơn vị sử dụng thử nghiệm trong thời gian vừa qua.
Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Cục Kinh tế Xây dựng và đơn vị tư vấn triển khai dự án đã trình bày, giới thiệu các chuyên đề về tổng quan về hệ thống cơ sở dữ liệu; Hướng dẫn sử dụng, khai thác, cung cấp, cập nhật thông tin dữ liệu cho Hệ thống cơ sở dữ liệu; Hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng đến các đại biểu tham dự. Đồng thời, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi, góp ý thiết thực liên quan đến thực hành, quản lý và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu từ các đại biểu tham dự Hội nghị. Qua đó, làm cơ sở để Cục Kinh tế Xây dựng tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung các nội dung góp ý phù hợp cho hệ thống cơ sở dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *