Đánh giá sản phẩm hoàn thành Dự án xây dựng Hệ thống cơ dữ liệu về định mức và giá xây dựng

Ngày 14/12/2022 Hội đồng tư vấn đánh giá sản phẩm hoàn thành Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã có phiên làm việc để nghe báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đánh giá chuyên đề; nhận xét, đánh giá sản phẩm hoàn thành Dự án.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng là một trong những nhiệm vụ thuộc Đề án 2038 về hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng được Thủ tướng phê duyệt. Dự án được Bộ Xây dựng giao cho Cục Kinh tế xây dựng chủ trì triển khai xây dựng. Sau thời gian thực hiện, đến nay hệ thống cơ sở dữ liệu đã được hoàn tất xây dựng.

Hệ thống cơ sở dữ liệu đã được vận hành thử nghiệm, cấp tài khoản và đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan chuyên môn của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành của các địa phương, … để khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu.

Nhằm đánh giá toàn diện, khách quan và để hoàn thiện, bổ sung các chức năng và dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu, Cục Kinh tế xây dựng đã có văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng các địa phương và thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá sản phẩm hoàn thành của dự án. Tham gia hội đồng tư vấn đánh giá ngoài các đồng chí lãnh đạo Cục Kinh tế xây dựng và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Cục Kinh tế xây dựng còn có các chuyên gia của Viện Kinh tế xây dựng, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng, Viện Tin học Xây dựng – Đại học Xây dựng Hà Nội và Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên làm việc của Hội đồng tư vấn đánh giá sản phẩm hoàn thành của Dự án, tham dự có đồng chí Đàm Đức Biên – Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, cùng với đó là các thành viên trong Hội đồng tư vấn, đại diện đơn vị quản lý dự án, đơn vị thực hiện dự án và đơn vị giám sát thi công.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đàm Đức Biên nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hệ thống cơ sở dữ liệu, qua đó cho thấy sự cần thiết có ý kiến nhận xét, đánh giá của các chuyên gia nhằm hoàn thiện các chức năng của hệ thống cơ sở dữ liệu trong phạm vi nội dung dự án được phê duyệt.

Đ/c Đàm Đức Biên phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau phần phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên làm việc, lần lượt mời đại diện đơn vị quản lý dự án, đơn vị thực hiện dự án: Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa, đơn vị giám sát thi công báo cáo kết quả thực hiện dự án và các nội dung có liên quan. Được biết báo cáo kết quả thực hiện dự án đã được chuyển đến các thành viên Hội đồng để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung nhận xét, đánh giá từ cuối tháng 10/2022. Tổng hợp ý kiến nhận xét, các ý kiến về khó khăn vướng mắc trong việc sử dụng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu của các địa phương cũng được công bố tại hội nghị.

TS. Hoàng Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng điều hành hội nghị

Tiếp đó, các ủy viên trong hội đồng đánh giá chuyên đề công bố kết quả đánh giá, cụ thể gồm các đánh giá chuyên đề: Tiến sĩ Nguyễn Phạm Quang Tú – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng: Đánh giá chuyên đề cơ sở dữ liệu. Ông Nguyễn Ngọc Quang – Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng: Đánh giá chuyên đề hạ tầng công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Thế Anh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam: Đánh giá chuyên đề các phần mềm nội bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *