Chuyển đổi số – Chuyển đổi số doanh nghiệp

Chuyển đổi số doanh nghiệp là quá trình doanh nghiệp chủ động tự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động trên cơ sở tích hợp công nghệ số như dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT), điện toán đám mây(Cloud) để tăng năng suất lao động, hiệu quả hơn và có khả năng thích ứng cao hơn với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh.

Mục tiêu chuyển đổi số doanh nghiệp là đổi mới sáng tạo một cách có hệ thống mô hình kinh doanh dựa trên việc sử dụng một cách sáng tạo dữ liệu và kết nối để:
– Chuyển đổi số sản phẩm, dịch vụ, định vị doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh mới.
– Tái cấu trúc mô hình sản xuất, vận hành, tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả và tăng tính linh hoạt của doanh nghiệp.
– Thông minh hóa công tác quản trị, ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực, tích lũy và phân phối tri thức, kỹ năng của doanh nghiệp đến từng vị trí công tác nhằm liên tục hoàn thiện tổ chức và phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các thay đổi bên trong cũng như bên ngoài.
Để đạt được mục tiêu này doanh nghiệp cần thay đổi các yếu tố con người, thể chế và công nghệ và bổ sung các biện pháp anh ninh – an toàn cho phù hợp với mô hình kinh doanh mới.
Chuyển đổi số doanh nghiệp bao gồm các hợp phần của hệ sinh thái thực – số:
– Sản phẩm – dịch vụ
– Quy trình sản xuất, vận hành
– Phương thức quản trị doanh nghiệp
– Dữ liệu và kết nối
– Anh ninh, an toàn bảo mật thông tin doanh nghiệp
– Nhân lực
– Hành lang pháp lý, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và các định chế nội bộ
– Hạ tầng công nghệ sản xuất kinh doanh và hạ tầng công nghệ số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *