NHÂN SỰ, ĐÀO TẠO

Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa không ngừng nâng cao chất lượng và nhân sự, Chính sách thu hút đào tạo và sử dụng người tài luôn được công ty chú trọng

Chiến lược đào tạo chuyên nghiệp

Để duy trì và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hàng năm, Công ty Hài Hòa cử nhiều cán bộ, kỹ sư của Công ty đã được cử đi học và tu nghiệp ở các trung tâm đào tạo Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Mỹ…

Hội thảo

Hội thảo Ứng dụng mô hình hóa thông tin công trình trong đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác hạ tầng giao thông

Top 30 doanh nghiệp Công nghệ thông tin hang đầu Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *