Mạng lưới hài hòa

  • Cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa – Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực BIM/GIS 3D; tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin, các giải pháp ứng dụng BIM/GIS 3D, tích hợp hệ thống, hợp tác sản xuất phần mềm với các đối tác nước ngoài …
  • Harmony AT – Liên doanh với Phần Lan. Phát triển các sản phẩm thiết kế xây dựng hạ tầng, GIS 3D/BIM quản lý đô thị và cơ sở hạ tầng …
  • Harmony ES – Phát triển và cung cấp giải pháp quản lý dự án đầu tư trên nền công nghệ GIS/BIM cho các nhà thầu thi công, xây lắp
  • Harmony EV – Phát triển và cung cấp các giải pháp, công nghệ liên quan quản lý hệ thống thông tin môi trường cho cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư, khu công nghiệp có áp dụng BIM …
  • Harmony Edu – Phát triển và cung cấp các giải pháp, công nghệ liên quan các phần mềm, thiết bị trình chiếu phục vụ giáo dục đào tạo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *