Vận hành thử nghiệm hệ thống cơ sở dữ liệu

Vừa qua, trong hai ngày 02- 03/11/2021 Cục Kinh tế Xây dựng phối hợp với Liên danh công ty phần mềm Hài Hòa- EK- VIC đã tổ chức vận hành thử lần 2 hệ thống cơ sở dữ liệu theo kế hoạch thực hiện dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.

Đ/c Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng phát biểu tại hội nghị

Tham gia vận hành thử nghiệm hệ thống có đại diện của Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng, đơn vị tư vấn giám sát, các đơn vị thực hiện dự án và Lãnh đạo Cục Kinh tế xây dựng, lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn và Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng.

Các chức năng, dữ liệu và các phần mềm công cụ bao gồm: phần mềm tính suất vốn đầu tư, phần mềm tính chỉ số giá xây dựng và phần mềm lập dự toán của hệ thống cơ sở dữ liệu đã được kiểm thử, vận hành thử nghiệm trực tiếp trên hệ thống máy chủ và hạ tầng kỹ thuật của dự án được đặt tại Bộ Xây dựng.

                                       Đại diện các phòng ban

Kết thúc hai ngày làm việc, các bên liên quan cơ bản đánh giá hệ thống vận hành tốt, đáp ứng được các yêu cầu theo thiết kế thi công được phê duyệt. Bên cạnh đó các bên cũng đã đưa ra một số góp ý để cải thiện, bổ sung thêm một số chức năng của hệ thống cơ sở dữ liệu cũng như các phần mềm công cụ, đơn vị thực hiện dự án đã ghi nhận ý kiến đóng góp và sẽ khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung thêm các chức năng để hoàn thiện hệ thống.

Theo kế hoạch, sau khi đơn vị tư vấn thực hiện dự án tiến hành bổ sung, hoàn thiện các chức năng, hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng sẽ được Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành và các Sở Xây dựng địa phương dùng thử trước khi tiến hành đào tạo và chuyển giao công nghệ, hướng đến việc đưa hệ thống đi vào hoạt động từ năm 2022.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *