Hội nghị về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng

Ngày 29/10 tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đã chủ trì buổi làm việc về việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Cục Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Trung tâm Thông tin và Liên danh Công ty phần mềm Hài Hòa-EK-VIC ( đơn vị thực hiện),

Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng là một thành phần quan trọng của Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017. Xây dựng, quản lý, vận hành và kiểm soát hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng cũng là một trong những nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ. Cục Kinh tế xây dựng được Bộ Xây dựng giao là chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu này.

Tại buổi làm việc, Cục Kinh tế xây dựng và đơn vị tư vấn đã báo cáo về tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng. Theo báo cáo, dự án đã cơ bản hoàn thiện, đang chuẩn bị thực hiện vận hành thử nghiệm lần thứ hai và đào tạo, chuyển giao công nghệ. Dự kiến, hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ chính thức được đưa vào hoạt động trong năm 2022.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và phát biểu ý kiến, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đánh giá hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng sẽ là công cụ hữu hiệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đồng thời là tiền đề để chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế xây dựng, tiến tới kết nối và liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia. Thứ trưởng cũng chỉ đạo, kết luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó yêu cầu các đơn vị cần tập trung để hoàn thiện khối lượng công việc còn lại, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án; Tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy chế quản lý vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, của các địa phương và các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu và quản lý, vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *