Phần mềm tính toán khối lượng khai thác mỏ

Là công cụ chuyên dụng để thiết kế đào đắp cho đô thị, sân bay, hồ chứa, nạo vét đường thuỷ

Đối tượng sử dụng:

Các công ty thiết kế, san lấp mặt bằng

Chức năng chính:

- Tạo mô hình tự nhiên, mô hình thiết kế từ các đối tượng AutoCAD hoặc sử dụng các mô hình địa hình được tạo ra từ Topo. Định nghĩa cũng như tuỳ biến đối với lưới ô vuông như cho phép quay lưới, dịch chuyển lưới, thay đổi kích thước ô lưới. - Gán cao độ, kiểm tra tính hợp lệ cho các nút lưới từ các mô hình địa hình hoặc từ các tệp dữ liệu. Cho phép thay đổi cao độ thiết kế, cao độ tự nhiên của các nút lưới sau khi gán cao độ. - Tính toán và hình thành chân Taluy một cách tự động. - Cập nhật kết quả tính toán khi thay đổi cao độ tự nhiên hoặc thiết kế tại các nút lưới.

Công cụ quy hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng cho mọi loại đường, phương tiện giao thông và hệ thống kĩ thuật (cống thoát nước, đèn tín hiệu, cây xanh, ánh sáng, vv...). Với Nova TDN, quá trình thiết kế trở nên đơn giản và chính xác hơn bao giờ hết.