PHẦN MỀM BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

Dùng để biên tập và chỉnh sửa bản đồ địa hình và bản đồ địa chính quy mô lớn, TOPO là công cụ chuyên dụng không thể thiếu với các chuyên gia khảo sát địa hình từ năm 2002.

Phần mềm tính toán khối lượng khai thác mỏ

PHẦN MỀM BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

Công cụ quy hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng cho mọi loại đường, phương tiện giao thông và hệ thống kĩ thuật (cống thoát nước, đèn tín hiệu, cây xanh, ánh sáng, vv...). Với Nova TDN, quá trình thiết kế trở nên đơn giản và chính xác hơn bao giờ hết.