Smart Civil.Net là hệ thống thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật công trình.SmartCivil.Net tạo lập, quản lý thông tin dữ liệu duy tu bảo dưỡng công trình và hình thành môi trường dữ liệu dùng chung CDE (Common Data Environment), nền tảng cho sự kết nối, chia sẻ dữ liệu trong quá trình triển khai và ứng dụng BIM.

Giải pháp quản lý tài liệu cloud tích hợp công cụ chỉnh sửa. Những lợi ích AnyOn mang lại như: Nhiều người có thể cùng sửa một tài liệu. Các folder, file có thể được chia sẻ dưới dạng link nội bộ hoặc link public. Dữ liệu được lưu trên nhiều server nhưng có thể được quản lý bởi một hệ thống chung, đảm bảo độ thống nhất của hệ thống…

Giải pháp quản lý nhà thông minh hỗ trợ cả cho ban quản lý tòa nhà và cư dân sống trong tòa nhà. Mọi vấn đề phát sinh sẽ được cư dân báo cáo và ban quản lý sẽ xử lý các vấn đề đó. Ngoài ra phần mềm có tích hợp các tiện ích thông báo, thanh toán các chi phí về dịch vụ, sản phẩm hàng hóa trong tòa nhà. AnyBim mời bạn dùng thử để biết thêm về các tính năng của sản phẩm.

XÂY DỰNG THÔNG MINH QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO BIM

Giải pháp SmartBuild Enterprise, bao gồm các module thành phần như Quản lý đấu thầu SmartCE, Quản lý tiến độ SmartBid, Quản lý hợp đồng SmartContract, Quản lý thi công SmartBuild, Quản lý nhà thầu\nhà cung ứng, Quản lý vật tư SmartBuild Supply và Quản lý kho SmartBuild Inventory

Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ đầu tư, Ban QLDA tăng cường áp dụng CNTT để quản lý dự án đầu tư hiệu quả, đầy đủ.

SmartIPM.Net - Hệ thống quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được thiết kế nhằm tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư một cách nhanh chóng và hiệu quả.