𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 – Nền tảng số quản lý dự án đầu tư xây dựng

✅𝐏𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧: Nói đến dự án là nói đến tiến độ. Tiến độ thi công phải được cập nhật hàng ngày. SmartBuild Enterprise quản lý tiến độ với 03 đường rõ ràng: Tổng tiến độ, Tiến độ kế hoạch, tiến độ thực tế
✅𝐏𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝗰: Việc đưa ra quyết định kịp thời luôn là yếu tố đảm bảo cho chất lượng dự án cũng như giảm thiểu được các sai sót trong quá trình thực hiện
✅𝐏𝐡𝐚̉𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜𝐡: Dữ liệu khi đã được hệ thống hóa thì đều có tính chia sẻ
✅𝐏𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢: Liên kết chặt chẽ các bộ phận, dữ liệu có tính kế thừa
✅𝐏𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡: Giảm thất thoát vật tư, tối ưu chi phí văn phòng
✅𝐏𝐡𝐚̉𝐢 𝐝𝐞̂̃ 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢, 𝐝𝐞̂̃ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢: Ai cũng có thể làm

Giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành doanh nghiệp

Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ đầu tư, Ban QLDA tăng cường áp dụng CNTT để quản lý dự án đầu tư hiệu quả, đầy đủ.

SmartIPM.Net - Hệ thống quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được thiết kế nhằm tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư một cách nhanh chóng và hiệu quả.