• Quản lý kế hoạch vốn


  SmartIPM.Net quản lý tình hình giao vốn và kiểm soát quá trình thực hiện nguồn vốn trong quản lý dự án đầu tư. Từ báo cáo tình hình thực hiện và nhu cầu vốn hàng năm của các dự án, cán bộ phụ trách có thể tổng hợp thành bảng nhu cầu vốn của các dự án mà đơn vị quản lý sau đó tiến hành lập kế hoạch vốn/ kế hoạch bổ sung-điều chỉnh vốn. Ngoài ra chương trình cũng hỗ trợ người sử dụng tự động tính lũy kế vốn của dự án theo niên độ hàng năm.
 • Quản lý tình hình thực hiện


  SmartIPM.Net quản lý tiến độ dự án bằng các báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hoặc được biểu diễn một cách trực quan qua sơ đồ Gantt
 • Quản lý hồ sơ dự án


  SmartIPM.Net quản lý toàn bộ hồ sơ, văn bản dự án một cách khoa học theo kiểu các thư viện hồ sơ giúp cho người sử dụng có thể quản lý, phân loại, lọc, tìm kiếm các hồ sơ, văn bản dự án một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.
 • Quản lý chế độ báo cáo


  Trong thực tế quản lý chế độ báo cáo này là tương đối khó khăn do có nhiều đối tượng cùng tham gia vào quá trình thực hiện dự án cũng như mức độ áp dụng của các đối tượng là khác nhau. Tính năng quản lý chế độ báo cáo trong SmartIPM.Net đã giúp cho các nhà quản lý giải quyết vấn đề này một cách đắc lực.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks