SmartBid thực sự mang đến một cách nhìn khác về
công tác lập kế hoạch thi công.
  • Hiệu quả
  • Chính xác
  • Đơn giản
Làm việc cá nhân

 

SmartBid, nếu không phải là toàn bộ những gì bạn cần, thì ít nhất cũng đáp ứng phần lớn công việc của bạn trong công tác lập kế hoạch thi công công trình:

  • Lập kế hoạch thực hiện công việc
  • Phân công đơn vị thực hiện và vị trí thi công
  • Lập kế hoạch sử dụng vật liệu, nhân công, máy
  • Dự toán thi công
  • Lập kế hoạch thanh toán
  • Phân tích rủi ro và tối ưu hóa kế hoạch
  • Kiểm soát dự toán theo hợp đồng và dự toán giao thầu phụ
  • Xuất dữ liệu quản lý
Làm việc theo nhóm

 

Nếu dự án thi công của bạn có nhiều người tham gia và chia theo từng lĩnh vực chuyên môn như xây thô, ốp lát, điện, nước, thang máy, PCCC… thì nhóm làm việc có thể chia sẻ dữ liệu thi công đơn giản bằng cách chia sẻ file.

Một bản kế hoạch lớn có thế được phân thành các phần, chẳng hạn theo bộ môn hay các gói giao cho thầu phụ sau đó ghép lại thành bản kế hoạch chung.