Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng, cung cấp thông tin và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá

Ngày 22/3  đến ngày 25/3, Cục Kinh tế Xây dựng ( Bộ Xây dựng ) phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng, cung cấp thông tin và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá. Tham gia hội nghị, có ông Hoàng Anh Tuấn- Phó Cục Trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Ông Võ Thanh Tùng -Tổng giám đốc công ty CP Công nghệ phần mềm Hài Hòa và đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, các Hội, Hiệp hội tư vấn.

Phát biểu khai mạc đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng đã nhấn mạnh việc Hệ thống cơ sở dữ liệu đã hoàn thiện cơ bản và đang đưa vào thử nghiệm lấy góp ý từ các Bộ chuyên ngành cũng như các địa phương, các Sở Xây dựng trên cả nước.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng phát biểu tại Hội nghị
Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý về chi phí đầu tư xây dựng cũng đặt ra nhiều thách thức cần có sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý chuyên ngành để rà soát thường xuyên, cập nhật, bổ sung và đổi mới hệ thống định mức và giá xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ và đặc điểm thực tiễn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017. Trong đó, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 2038.

Ông Đặng Xuân Đạt, Phụ trách Phòng quản lý Hệ thống CSDL (Cục Kinh tế xây dựng)

Bên cạnh đó, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng được Chính phủ ban hành và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 09/02/2021, trong đó quy định rõ: Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là một bộ phận của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Các Bộ, ngành, các địa phương và các chủ thể có liên quan có trách nhiệm tham gia xây dựng, cung cấp thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu, đồng thời khai thác sử dụng thông tin dữ liệu từ hệ thống phục vụ cho công tác chuyên môn của mình.

Đáng chú ý, Hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ góp phần giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế xây dựng nói riêng và ngành xây dựng nói chung, nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án công. Đồng thời, hệ thống sẽ là công cụ để nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các chính sách, các công cụ quản lý xã hội trong lĩnh vực xây dựng.

Mặt khác, hệ thống sẽ hỗ trợ việc đảm bảo sự thống nhất về quản lý, kiểm soát định mức đơn giá xây dựng trên phạm vi toàn quốc, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động xây dựng. Trên cơ sở đó đảm bảo được tính minh bạch trong quá trình tạo lập dữ liệu về giá xây dựng, tính đúng, đủ và phù hợp cơ chế thị trường, tiết kiệm đầu tư, giảm thất thoát trong quá trình xây dựng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng cho biết, Cục Kinh tế Xây dựng được Bộ Xây dựng giao chủ trì xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu đã cơ bản hoàn thiện và đã được đưa vào vận hành thử nghiệm. Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương để đăng ký tài khoản sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu, sau khi nhận được đăng ký của các cơ quan, đơn vị, Cục Kinh tế Xây dựng đã tạo và kích hoạt tài khoản để các cơ quan, đơn vị sử dụng thử nghiệm trong thời gian vừa qua.

“Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, bên cạnh việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng và khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến góp ý, trao đổi của đại diện các cơ quan, đơn vị để Cục Kinh tế Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các chức năng cho hệ thống cơ sở dữ liệu” – Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng Xây dựng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Cục Kinh tế Xây dựng và  đơn vị tư vấn triển khai dự án đã trình bày, giới thiệu các chuyên đề về tổng quan về hệ thống cơ sở dữ liệu; Hướng dẫn sử dụng, khai thác, cung cấp, cập nhật thông tin dữ liệu cho Hệ thống cơ sở dữ liệu; Hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng đến các đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Văn Duy, đại diện Công ty CP Công nghệ phần mềm Hài Hòa hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng

Đồng thời, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi, góp ý thiết thực liên quan đến thực hành, quản lý và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu từ các đại biểu tham dự Hội nghị. Qua đó, làm cơ sở để Cục Kinh tế Xây dựng tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung các nội dung góp ý phù hợp cho hệ thống cơ sở dữ liệu.

 Đại diện Ban tổ chức và đơn vị tham gia tại điểm cầu

Chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng, cung cấp thông tin khai thác hệ thông cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá sẽ diễn ra từ ngày 22/3 đến 25/3 với sự tham gia của hàng trăm điểm cầu khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam với đối tượng chủ yếu là các Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án và các cơ quan chuyên môn của các địa phương và các Bộ, ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *