Consulting on BIM application, training BIM human resources

Chúng tôi hỗ trợ bạn trên suốt quá trình áp dụng và chuyển đổi sang BIM. Là công ty hàng đầu về dịch vụ BIM tại Việt Nam, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về BIM. Các dịch vụ tiêu chuẩn của chúng tôi bao gồm:

– BIM cơ bản: định nghĩa, các phương pháp, cách sử dụng – phù hợp đào tạo đại trà cho toàn doanh nghiệp với các nội dung chuyên biệt cho lãnh đạo.

– Lộ trình và kế hoạch triển khai BIM: BIM từ 3D đến 6D

– Tạo tài liệu BIM: EIR, BEP

– Tổng quan công cụ BIM: giúp bạn chọn các công cụ và mô hình license hợp lý nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *