Quản lý hồ sơ văn bản

Quản lý hồ sơ văn bản

- Quản lý văn bản pháp lý của các dự án theo các giai đoạn trong vòng đời dự án;

- Quản lý tra cứu các hồ sơ tài liệu đính kèm trong dự án.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks