Câu hỏi thường gặp

1 - Phần mềm quản lý dự án từ nguồn ngân sách nhà nước có thể quản lý nhiều dự án hay không?

Trả lời

Phần mềm cho phép quản lý đồng thời nhiều dự án. Đây là phần mềm quản lý theo mô hình tập trung, mỗi đơn vị sử dụng được cấp một tài khoản riêng, truy cập vào phần mềm thông qua trình duyệt internet để cập nhật các thông tin dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc đầu tư mà đơn vị mình quản lý.

2 - Đối với dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, chương trình có quản lý được không?

Trả lời

Phần mềm cho phép quản lý quá trình thay đổi tổng mức đầu tư, cụ thể điều chỉnh từng thành phần cơ cấu tổng mức đầu tư và tự động tính lũy kế tổng mức đầu tư sau mỗi lần điều chỉnh.

3 - Khi có sự thay đổi về các thông tư nghị định chương trình có tự động update hay không?

Trả lời

Khi có sự thay đổi về thông tư nghị định chương trình cho phép NSD có thể thay đổi thông tin cho phù hợp với nhu cầu quản lý của đơn vị.

4 - Đối với vai trò là người quản lý, tôi có thể theo dõi nhanh thông tin của dự án: Tình hình thực hiện, thanh toán, quyết toán của dự án được không.

Trả lời

Hiện tại chương trình có riêng một trang điều hành dự án có thể theo dõi nhanh các thông tin của dự án qua từng giai đoạn và tiến độ chi tiết của dự án cũng như quá trình thanh toán, giải ngân của dự án. Ngoài ra chương trình còn cho phép tìm kiếm nhanh các thông tin của dự án theo các tiêu chí khác nhau như : Nguồn vốn, chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, địa điểm…NSD có kể kết hợp các tiêu chí tìm kiếm để có thể lọc ra các thông tin dự án cần thiết nhất để theo dõi và báo cáo khi cần.

5 - Hiện tại đơn vị tôi đang sử dụng các phần mềm như cấp mã số và quản lý ngân sách, vậy nếu tôi triển khai phần mềm này, tôi có phải nhập lại nguồn vốn và mã quan hệ ngân sách hay không?

Trả lời

Phần mềm quản lý dự án cho phép NSD có thể import toàn bộ nguồn vốn và mã quan hệ ngân sách thông qua file excel xuất ra từ 2 chương trình trên.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks