Tải tài liệu

Download
Download
Download
Download

Phim hướng dẫn sử dụng

  • 1.Thiết lập chung

  • 2.Lập kế hoạch tổ chức thi công

  • 3.Lập kế hoạch tiến độ

  • 4.Lập kế hoạch sử dụng tài liệu

  • 5.Lập kế hoạch nhu cầu nguồn lực

  • 6.Lập kế hoạch tài chính

  • 7.Phân tích kế hoạch

  • 8.Sử dụng kế hoạch

Bản dùng thử

- Bản dùng thử 30 ngày có thể cài đặt trên Windows (Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista và Windows 7, Windows 8).

- Bạn cần điền đầy đủ các thông tin dưới đây và gửi cho chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất.

- Bạn sẽ nhận được email có link tải bản dùng thử về máy và các thông tin hướng dẫn chi tiết.