Hỗ trợ

1 - Chức năng “Phân tích rủi ro” trong SmartBid được hiểu như thế nào?

Trả lời

Thực tế, trong quá trình thi công dự án luôn kéo dài các nhà thầu luôn phải đối mặt với những biến động lớn về thị trường. Chức năng “Phân tích rủi ro” hỗ trợ cho người dùng biết được các hạng mục và vật liệu chiếm tỷ trọng lớn thông qua biểu đồ vật tư chính. Mô phỏng ảnh hưởng  biến động giá cả  hay khi thay đổi tỷ giá ngoại tệ.

Ví dụ : Công trình có sử dụng khối lượng thép lớn vào 3 tháng cuối năm, đây là thời điểm khả năng giá thép sẽ được đẩy lên cao nên nhà thầu cần tăng tỷ lệ % trượt giá của vật liệu thép, qua biểu đồ phân tích độ nhạy để quyết định lợi xuất hợp lý cho các công việc sử dụng vật liệu thép. 

2 - Trong phần mềm SmartBid tôi thấy có nhắc đến ”Kế hoạch thi công tích hợp” . Kế hoạch thi công tích hợp được hiểu như thế nào ?

Trả lời

Trong phần mềm SmartBid có tích hợp 5 bản kế hoạch bao gồm: Kế hoạch tổ chức thi công, kế hoạch tiến độ, kế hoạch sử dụng tài liệu, kế hoạch nhu cầu nguồn lực, kế hoạch tài chính. Mỗi khi một bản kế hoạch thay đổi thì các kế hoạch còn lại cũng tự động cập nhật theo.

3 - Trong quá trình tính dự toán thi công, hầu hết các nguồn lực phân bổ cho công việc chi tiết, nhưng cũng có những nguồn lực tôi dự toán cho cả hạng mục lớn (ví dụ nước dưỡng hộ bê tông, tôi thường tính cho cả sàn). Phần mềm giải quyết vấn đề này?

Trả lời

SmartBid hỗ trợ bạn dự toán qua nguồn lực Trực tiếp và nguồn lực Tổng hợp.

Nguồn lực trực tiếp : là các nguồn lực dự toán cho công việc chi tiết. Đồng thời các hạng mục lớn cũng có những nguồn lực phân bổ riêng. Ví dụ trường hợp nước dưỡng hộ bê tông tính cho cả sàn.

Nguồn lực tổng hợp: là chi phí trực tiếp của hạng mục cộng với chi phí trực tiếp của các công việc thành phần có trong hạng mục.

4 - Công trình tôi đang thi công thường sử dụng xi măng PC30. Nhưng có một số hạng mục theo yêu cầu của chủ đầu tư chuyển các công việc có xi măng PC30 thành xi măng PC40. Làm thế nào để tôi có thể chuyển đổi vật tư cho hạng mục ?

Trả lời

Phần mềm SmartBid hỗ trợ ban có thể chuyển đổi, thay thế nguồn lực cho công việc có nguồn lực xi măng PC30 thành PC40 thông qua chức năng Thay thế vật tư.

Các bước thực hiện:

  1. Trên thanh công cụ chọn biểu tượng Nhu cầu nguồn lực, chọn hạng mục công việc cần thay thế nguồn lực.

  2. Chọn nguồn lực cần thay thế, chuột phải chọn "Thay thế vật tư". Cửa sổ vật tư hiện ra, NSD sẽ chọn một loại vật tư phù hợp với vật tư cần thay thế.

  3. Nhấn vào nút "Chấp nhận".

5 - Tôi thường xuyên phải làm các công trình lớn với rất nhiều hạng mục. Mỗi hạng mục lại có hàng trăm đầu việc. Mỗi lần phải cuộn thanh cuộn để tìm một hạng mục hay công tác vất vả quá. Bạn có cách nào hỗ trợ tôi được không ?

Trả lời

Phần mềm SmartBid hỗ trợ bạn có thể tìm kiếm nhanh một hạng mục hoặc một công tác bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + F hoặc vào menu Soạn thảo -> Tìm kiếm công việc.

6 - Công trình tôi đang thi công có rất nhiều hạng mục, có những hạng mục công trình có tính chất công việc khá giống nhau, tôi thường xuyên hay sử dụng.Vậy phần mềm có giải quyết cho tôi được không? Nếu có tôi phải làm như thế nào ?

Trả lời

Với phiên bản hiện tại của SmartBid cho phép người dùng có thể ghi lại các công việc thường xuyên sử dụng nhờ vào Thư viện cấu kiện”. Khi những hạng mục công trình mới có tính chất tương tự bạn chỉ cần sử dụng tính năng “Lấy từ thư viện” để chèn vào chương trình hoặc có thể hiệu chỉnh lại các tham số cho phù hợp với công việc hiện tại.

Chức năng thư viện cấu kiện còn có thể sử dụng để xây dựng “định mức nội bộ” cho công ty của bạn.

7 - Trong quá trình lập tiến độ thi công, có những cột thông tin chưa cần dùng ngay, vậy phần mềm có giải pháp nào giúp tôi không? Nếu có tôi phải làm như thế nào?

Trả lời

Phần mềm SmartBid với chức năng Thiết lập ẩn hiện cột trên thanh công cụ, giúp người dùng có thể lược bỏ bớt những cột không cần thiết trong quá trình lập tiến độ. Bạn click menu Hiển thị/Thiết lập ẩn hiện cột.

8 - Trong phần mềm SmartBid, tiến độ thi công công trình tôi đã lập xong. Giờ tôi muốn xem trước bản tiến độ đó trước khi in bảng tiến độ đó để đưa cho nhà thầu thì phần mềm có giải quyết được không?

Trả lời

Phần mềm SmartBid với chức năng Xem trước khi in giúp người dùng có thể xem trước bản tiến độ trước khi in bản tiến độ để đưa cho nhà thầu. Bạn click vào menu Tệp/Xem trước khi in. Để có thể in bảng tiến độ, bạn click vào menu Tệp/In bảng tiến độ

9 - Trong phần mềm SmartBid có hai loại bảng giá ”bảng giá chung ” và “bảng giá dự án”. Hai loại bảng giá này được hiểu như thế nào?

Trả lời

Trong phần mềm SmartBid có hai loại bảng giá “bảng giá chung” và “bảng giá dự án”.

Bảng giá chung: Khi bạn lập danh mục nguồn lực, toàn bộ thông tin được lưu ở bảng giá chung. Tại bảng giá chung, bạn có thể thêm bớt, xóa sửa, cập nhật từ bảng giá khác. Chương trình lưu lại mọi thay đổi ở bảng giá chung.

Bảng giá dự án: Khi bạn lựa chọn nguồn lực trong bảng giá chung để gán cho công việc (ở bước dự toán nguồn lực), nguồn lực đã được chọn sẽ lưu ở bảng giá dự án. Bảng giá dự án là tập con của bảng giá chung. Bạn không thể thể thêm bớt, xóa sửa, cập nhật từ bảng giá khác khi đang làm việc ở bảng giá dự án.

10 - Phần mềm SmartBid sử dụng đơn giá nhà nước hay đơn giá thực tế?

Trả lời

Do Smartbid là phần mềm lập kế hoạch thi công nên sử dụng đơn giá thực tế cho toàn bộ vật liệu, nhân công, ca máy.

11 - Chức năng “Phân tích rủi ro” trong SmartBid được hiểu như thế nào?

Trả lời

Thực tế, trong quá trình thi công dự án luôn kéo dài các nhà thầu luôn phải đối mặt với những biến động lớn về thị trường. Chức năng “Phân tích rủi ro” hỗ trợ cho người dùngbiết được các hạng mục và vật liệu chiếm tỷ trọng lớn thong qua biểu đồ vật tư chính. Mô phỏng ảnh hưởng biến động giá cả hay khi thay đổi tỷ giá ngoại tệ.

Ví dụ : Công trình có sử dụng khối lượng thép lớn vào 3 tháng cuối năm, đây là thời điểm khả năng giá thép sẽ được đẩy lên cao nên nhà thầu cần tăng tỷ lệ % trượt giá của vật liệu thép, qua biểu đồ phân tích độ nhạy để quyết định lợi xuất hợp lý cho các công việc sử dụng vật liệu thép.

12 - Tôi đang sử dụng thử phần mềm SmartBid, tôi thấy chương trình có tính năng Chi phí phụ thuộc thời gian, tính năng này được hiểu như thế nào?

Trả lời

Nếu như trước đây, phần lớn cán bộ dự toán quen với việc tính chi phí chỉ phụ thuộc thành phần hao phí và khối lượng công việc, tiến độ kéo dài thêm đều không ảnh hưởng đến giá. Cách làm như vậy đã không tính toán được những chi phí phát sinh thêm do nguyên nhân trễ tiến độ.

Thực tế, dự án chậm tiến độ sẽ làm tăng các chi phí quản lý, thuê mặt bằng thi công, lưu kho bãi, thuê máy móc thiết bị… và ảnh hưởng đến chủ đầu tư, nhà thầu chính, thầu phụ.  Phần mềm SmartBid cho phép tính toán chính xác những chi phí phát sinh này theo thời gian. Từ đó xác định chi phí dự án tăng hoặc giảm khi dự án nhanh hay chậm tiến độ so với kế hoạch.