Sử dụng kế hoạch 

Kế hoạch thi công không chỉ là một văn bản được lập ra để trình ký mà thực sự là một "Hệ thống thông tin",
bạn có thể tra cứu các thông tin trong suốt vòng đời của dự án

Kiểm soát chặt chẽ chi phí thi công công trình

SmartBid giúp bạn kiểm tra, kiểm soát hai bảng dự toán: dự toán theo hợp đồng và dự toán thực tế giao cho các đội thi công.
Hơn thế bạn dễ dàng so sánh lỗ lãi, thể hiện giá trị lợi suất của từng hạng mục và toàn công trình, đồng thời đưa ra cảnh báo khi chi tiêu vượt quá dự toán đã ký.

Xuất dữ liệu quản lý

SmartBid cung cấp cho bạn những đầu ra cần thiết trong việc báo cáo kế hoạch và kiểm soát dự án. Những báo cáo quan trọng gồm: dự toán thi công, kế hoạch tiến độ, kế hoạch sử dụng vật liệu, máy, nhân công…