SmartBid Pro 

Giúp mô hình  BIM của bạn thực sự trở thành 5D

SmartBid Pro với các tính năng bổ sung  cho phép kết nối  từng công việc trong một bản kế hoạch  thi công các phần tử trong một mô hình BIM (Revit,Tekla,IFC). Tiên lượng  công việc và vật liệu trong SmartBid Pro có thể được tính qua các tham số thiết kế. Khi mô hình thiết kế thay đổi bạn chỉ cần nhấn nút Update là các giá trị tương ứng sẽ được tính toán lại theo các giá trị tham số mới. SmartBid Pro  giúp mô hình BIM của bạn thực sự trở thành 5D