Phân tích kế hoạch 

Phần mềm trợ giúp phân tích bản kế hoạch thi công được lập ra, với mục đích giúp bạn chọn
phương án thi công phù hợp nhất và lường  trước được rủi ro có thể xảy ra 

Phân tích điều chỉnh tiến độ dự án

Nhờ có bảng tiến độ tích hợp cùng danh mục và tiên lượng công việc, khả năng dự toán chi phí phụ thuộc thời gian, SmartBid cho phép bạn đưa ra những kịch bản khác nhau về dự toán thi công khi thay đổi tiến độ dự án.

Biểu đồ phân tích vật liệu, nhân công, máy, chi phí tiền mặt

SmartBid còn cung cấp cho bạn các tính năng để phân tích bản kế hoạch thi công được lập ra, với mục đích giúp bạn chọn được phương án thi công phù hợp nhất: biểu đồ nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công và nhu cầu tài chính theo thời gian…

Biểu đồ giá trị sản lượng

Biểu đồ giá trị sản lượng, thể hiện giá trị thực hiện của công trình theo tiến độ thi công.                                                                                                                                                                     


                                                                    

Biểu đồ phân tích độ nhạy

Trên thực tế, nhà thầu xây dựng luôn làm việc trong môi trường đầy biến động, với những biến động lớn về thị trường. SmartBid hỗ trợ bạn phân tích biến động thông qua biểu đồ phân tích độ nhạy trực quan, bạn có thể theo dõi dễ dàng việc lỗ, lãi, hòa sẽ thay đổi như thế nào khi có biến động về giá vật liệu xây dựng, nhân công, máy, hay thay đổi tỷ giá ngoại tệ.

Biểu đồ dòng tiền

Với phần mềm SmartBid, bạn có thể lập biểu đồ dòng tiền nhằm lường trước rủi ro về tài chính theo kế hoạch thi công.
Bạn hoàn toàn có thể chủ động tính toán tiến độ thanh toán, phân tích và chủ động đàm phán với chủ đầu tư lộ trình giải ngân phù hợp với yêu cầu và năng lực tài chính.