Lập kế hoạch thi công

  Toàn bộ công tác lập kế hoạch được tích hợp đầy đủ  trong một phần mềm duy nhất

Lập kế hoạch công việc

SmartBid cung cấp một tập hợp các tính năng cần thiết giúp bạn lập danh mục công việc và trợ giúp bóc tiên lượng một cách nhanh chóng và chính xác. Danh mục công việc có thể được nhập trực tiếp hoặc “Import” vào từ các định dạng khác nhau, các công việc có thể được tổ chức thành các nhóm một cách linh hoạt và trực quan.


Bộ phận tích công thức trong SmartBid cho phép bạn tính khối lượng công việc qua tham số một cách dễ dàng và chính xác.

Phân công đơn vị thực hiện và bố trí địa điểm thi công

Mỗi công việc hay nhóm công việc có thể được phân công cho các đơn vị hay thầu phụ khác nhau thực hiện và bố trí từng địa điểm thi công.


SmartBid cung cấp các tính năng lọc và chia nhóm công việc theo các cách khác nhau, phát hiện các xung đột về mặt bằng thi công nếu có khi có các công việc cùng thi công một thời điểm và cùng một địa điểm.

Lập kế hoạch tiến độ

Smartbid cho phép bạn dễ dàng lập kế hoạch tiến độ công việc và phân tích những thành phần quan trọng của dự án phụ thuộc vào tiến độ như vật liệu, nhân công, máy, sử dụng tài chính.


Kế hoạch tiến độ có thể được xem theo nhiều cách khác nhau chẳng hạn theo hạng mục công việc, theo đơn vị thực hiện, theo địa điểm (vd: theo các tầng, các phòng)

Lập kế hoạch sử dụng vật liệu

SmartBid cho phép bạn dự toán nhu cầu sử dụng vật liệu theo những kịch bản tiến độ thi công khác nhau, từ đó bạn có thể so sánh về tiến độ và giá công trình để tự lựa chọn phương án thi công tối ưu.


Danh mục vật liệu, các loại nhân lực và máy thi công được sử dụng cho công trình cũng là các tài liệu quan trọng giúp bạn làm việc với các chủ đầu tư và các nhà cung ứng một cách thuận lợi.

Lập kế hoạch sử dụng máy và nhân công

Nhờ có bảng tiến độ tích hợp cùng danh mục và tiên lượng công việc, bạn có thể dự toán được các chi phí phụ thuộc thời gian như máy, nhân công. Đồng thời, lường trước các biến động của chi phí công trình khi tiến độ thay đổi cũng như tối ưu hóa tiến độ thi công.             

Lập kế hoạch sử dụng tiền mặt

Ngoài việc lập kế hoạch sử dụng vật liệu, nhân công, máy,bạn còn có thể lập kế hoạch sử dụng chi phí trực tiếp bằng tiền mặt cho công trình, nhằm tính đến hạng mục công trình nhà thầu phải mua dưới dạng thành phẩm hoặc chi phí di chuyển máy móc, nhân công, chi phí quản lý, bảo dưỡng…

Lập kế hoạch hồ sơ

Một trong những lý do nhà thầu chậm trễ nhận được thanh toán từ chủ đầu tư là do hồ sơ chưa đầy đủ giấy tờ cần thiết hoặc có nhưng chưa đúng quy định. SmartBid giúp bạn có thể chủ động lập kế hoạch sử dụng tài liệu từ trước khi khởi công công trình, nhờ đó hạn chế sai sót trong quy trình hồ sơ như hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán.

Thư viện hạng mục và cấu kiện

Các phần hoặc toàn bộ bản kế hoạch thi công của bạn cùng với các tham số tương ứng có thể được lưu vào thư viện của SmartBid giúp bạn có thể “sử dụng lại” cho chính bản kế hoạch bạn đang làm hay cho các dự án thi công sau này.


Nói cách khác bạn càng dùng SmartBid thì tốc độ cũng như chất lượng lập kế hoạch thi công của bạn càng được nâng cao.

Dự toán thi công

Một đầu ra quan trọng của SmartBid là bản dự toán thi công và bản dự toán chào thầu. Tính năng này đặc biệt hữu ích nếu bạn là nhà thầu chuyên ngành và các phần mềm dự toán dựa trên định mức nhà nước không thể đáp ứng yêu cầu làm dự toán của bạn.