• SmartBid


  SmartBid mang tới cho các nhà thầu một công cụ hiệu quả, dễ sử dụng, có đầy đủ tính năng đáp ứng những yêu cầu cần thiết để xây dựng kế hoạch thi công “tích hợp”.

  Bản kế hoạch thi công được xây dựng bằng SmartBid không chỉ là một tài liệu để báo cáo mà còn thực sự là một công cụ hộ trợ quản lý của bạn trong suốt quá trình thi công công trình.
 • Lập kế hoạch


  Toàn bộ công tác lập kế hoạch như lập danh mục công việc cần thực hiện, tiến độ, nguồn lực, dự toán, phân tích rủi ro… đều được tích hợp đầy đủ trong một phần mềm duy nhất.

  Các bản kế hoạch này liên hệ với nhau chặt chẽ, mỗi khi một bản kế hoạch thay đổi (chẳng hạn kế hoạch tiến độ) thì các kế hoạch còn lại (vật tư, nhân lực, máy thi công, tài chính) cũng tự động cập nhật theo.
 • Phân tích kế hoạch


  SmartBid cung cấp các tính năng để phân tích bản kế hoạch thi công được lập ra, với mục đích giúp bạn chọn được phương án thi công phù hợp nhất và lường trước các rủi ro có thể xảy ra.

  Các tính năng liên quan bao gồm các biểu đồ nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công và nhu cầu tài chính theo thời gian, biểu đồ giá trị thực hiện, các biểu đồ phân tích độ nhạy.
 • Sử dụng kế hoạch


  Ngoài việc kiểm soát tiến độ thi công, SmartBid giúp bạn kiểm soát chặt chẽ chi phí thi công công trình, thông qua hai bảng dự toán gồm dự toán công trình đã ký với chủ đầu tư và dự toán giao cho các đội thi công.

  Bạn dễ dàng so sánh lỗ lãi, thể hiện giá trị lợi suất của từng hạng mục và toàn công trình, đồng thời đưa ra cảnh báo khi chi tiêu vượt quá dự toán đã ký.
 • SmartBid Pro


  Với các tính năng bổ sung cho phép kết nối từng công việc trong một bản kế hoạch thi công với các phần tử trong một mô hình BIM (Revit,Tekla, IFC). Tiên lượng công việc và vật liệu trong SmartBid Pro có thể được tính qua các tham số thiết kế. Khi mô hình thiết kế thay đổi bạn chỉ cần nhấn nút Update là các giá trị tương ứng sẽ được tính toán lại theo các giá trị tham số. SmartBid Pro giúp mô hình BIM của bạn thực sự trở thành 5D

 "Bạn không thể thực sự khởi công mà không có kế hoạch thi công.

Để có một kế hoạch thi công tốt chắc chắn bạn sẽ cần SmartBid."

Lập kế hoạch chặt chẽ tiến độ và chi phí thi công

 • Các bản kế hoạch (tiến độ, chi phí, vật liệu, nhân công, máy…) liên kết chặt chẽ, khả năng tính toán chi phí phụ thuộc thời gian;
 • Đưa ra các kịch bản khác nhau cho kế hoạch thi công để đạt mục tiêu giảm tiến độ hay tiết kiệm chi phí;
 • Chi phí thi công được dự toán linh hoạt, phản ánh đúng hoạt động xây lắp thực tế.

Phân tích kế hoạch trực quan để kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch phù hợp

 • Mô phỏng các biến động để định vị rủi ro (biểu đồ phân tích độ nhạy, biểu đồ giá trị sản lượng);
 • Tự động vẽ biểu đồ vật liệu, nhân công, máy và chi phí tiền mặt chính xác trực quan;
 • Các biểu đồ có thể xuất ra Excel để điều chỉnh lại theo mong muốn.

Liên tục kiểm soát chi phí thi công và lỗ lãi công trình

 • Liên tục đối chiếu dự toán công trình đã ký với chủ đầu tư và dự toán giao cho các đội thi công; 
 • Dễ dàng so sánh lỗ lãi, thể hiện giá trị lợi suất của từng hạng mục và toàn công trình;
 • Đưa ra cảnh báo khi chi tiêu vượt quá dự toán đã ký.