Không có ảnh

THÔNG BÁO GIA HẠN G04

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu

Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa đã mời chào hàng với nội dung sau:

1. Mã gói thầu: FIRST/2b2/HAIHOA/G04

2. Tên gói thầu: Sản xuất phần mềm trình chiếu bài giảng và bộ phần mềm soạn thảo bài giảng

3. Tên dự án: Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 31 tháng 08 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 05 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính).

5. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 05 tháng 10 năm 2017

6. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Nay Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa thông báo gia hạn với nội dung như sau:

-  Thời gian tiếp tục phát hành HSYC: Từ 09 giờ 00 ngày 06/10/2017 đến 15 giờ 00 ngày 20/10/2017

- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 20/10/2017

- Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15 ngày 20/10/2017

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.