Không có ảnh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ G05

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bên mời quan tâm: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa

Dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ – FIRST

Tiểu dự án: “Dự án nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy”

Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất phần mềm”

Nguồn vốn: Vốn tự có của bên mời thầu và vốn tài trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ vay từ Ngân hàng Thế giới.

Mã gói thầu: FIRST/2b2/HAIHOA/G05

Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm máy tính và server phục vụ sản xuất phần mềm

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 31/08/2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 08/09/2017 (trong giờ hành chính)

Địa điểm phát hành HSYC:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa

- VPGD: Tầng 2 - Tòa nhà Technosoft - 15/8 Duy Tân - P.Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

- Điện thoại: 024 3.556.3483/ 0902282822

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

Bảo đảm dự thầu: Không

Thời điểm đóng thầu: 15giờ 00, ngày 08 tháng 09 năm 2017

Thời điểm mở thầu:    15giờ 15, ngày 08 tháng 09 năm 2017

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.