Không có ảnh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - FIRST/2b2/HAIHOA/C01

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa

Dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ – FIRST

Tiểu dự án: Dự án nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy

Tên gói thầu: Tư vấn hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus”

Nguồn vốn: Vốn tự có của bên mời thầu và vốn tài trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ vay từ Ngân hàng Thế giới.

Mã gói thầu: FIRST/2b2/HAIHOA/C01

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá gói thầu: 3.894.000.000 VNĐ

Giá trúng thầu: 3.834.600.000 VNĐ

Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH MTV công nghệ và truyền thông 3i

Địa chỉ: Nhà B 1-4 Khu đô thị 54, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Giám đốc: Phan Duy Dương

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng

Quyết định phê duyệt: Phê duyệt theo Quyết định số 16/QĐHH-FIRST do Tổng Giám dốc Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa ký ngày 02/05/2018

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.