Không có ảnh

Bài 3: Người quản trị BIM

Hãy mua ngay vali kéo được bảo hành 3 năm trên toàn quốc.

     Các yếu tố cần thiết để thực hiện BIM thành công bao gồm qui trình, con người, công nghệ và chính sách và từ đó xuất hiện yếu tố thứ năm là quản lý.

     Là hình ảnh thực của các công trình, mô hình số của BIM đòi hỏi các thành viên tham gia phải cung cấp, quản lý và trình bày các thông tin chính xác và chi tiết ngay khi bắt đầu dự án. Điều này rất khó thực hiện bởi những các đội xây dựng điển hình hiện tại. Quá trình thực hiện dự án luôn luôn có sự thay đổi, các vấn đề mới nảy sinh, các yêu cầu công nghệ và các điều khoản hợp đồng cần phải được điều chỉnh, cập nhật trong suốt quá trình phối hợp làm việc giữa các bộ phận. Điều này tạo ra sự cần thiết phải có người quản trị BIM, là một chuyên gia có thể quản lý, kiểm soát và điều phối các luồng thông tin cũng như hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện BIM.

     Người quản trị BIM phải có kinh nghiệm quản lý kết hợp với các kỹ năng về công nghệ thông tin để có thể hướng dẫn, điều phối quá trình thực hiện BIM trong dự án. Hiện nay đã xuất hiện nhiều phần mềm quản lý BIM và các dịch vụ đào tạo, quản lý các dự án có sử dụng BIM.

 Sau đây là một số yêu cầu đối với người quản trị BIM :

  • Xác định các qui trình trao đổi dữ liệu và đảm bảo khả năng tương tác
  • Phát triển, thực hiện và quản lý các tiêu chuẩn BIM trong dự án
  • Phối hợp và hỗ trợ thành viên tham gia dự án để đảm bảo thông tin thông suốt
  • Tư vấn cho quản trị dự án về việc ứng dụng BIM trong dự án
  • Đánh giá, lập kế hoạch, giải quyết và giám sát các vấn đề liên quan đến BIM trong dự án
  • Tổ chức đào tạo nội bộ để trao đổi kiến thức liên quan đến BIM

Các bài liên quan:

BIM - giải pháp quản lý hiệu quả công trình

Bài 1: BIM - Mô hình thông tin công trình

Bài 2: Các thành phần và lợi ích của BIM

Bài 4: Những thách thức khi áp dụng BIM ( Building Infomation Modelling )  

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.