Chức năng chính

Thông qua các công cụ như Atlas qui hoạch, tra cứu thông tin bản đồ qua web (web GIS) ... người dùng hoàn toàn có thể hiển thị các lớp dữ liệu theo chuẩn GIS và tra cứu các thông tin thuộc tính đi kèm tương ứng. Các dữ liệu GIS đã được mã hóa có thể kết nối với các CSDL quản lý khác để trao đổi hoặc liên kết thông tin một cách dễ dàng.

yahoo   skype 

 

 

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.