Bên cạnh việc tham gia xây dựng và triển khai các giải pháp GIS tổng thể như: tạo lập CSDL GIS, công cụ thiết lập bản đồ số ..., Hài Hòa còn tập trung nghiên cứu các giải pháp GIS ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý đô thị, qui hoạch

yahoo   skype 

 

 

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.