Không có ảnh

Những câu hỏi thường gặp ?

Đôi khi Save lại bị thoát chương trình?

Trả lời: Lỗi này nguyên nhân chính là do AutoCAD bị lỗi, cài lại CAD là ổn, có thể khắc phục bằng cách chọn Save as về phiên bản CAD thấp hơn ví dụ 2000, sau đó dùng lại bình thường.

Không kích hoạt được khóa?

Trả lời: Do hệ điều hành của máy đã dùng lâu và gặp lỗi, có thể khắc phục bằng cách sau:

  • Vào Control Panel\ Adminstrative Tools\ Services
  • Trong cột Name tìm đến Harmony License Server và kích hoạt lại

Tại sao khi định nghĩa các lớp địa chất trên trắc dọc mà khi làm trên trắc ngang lại không được?

Trả lời: trước khi “vẽ các lớp địa chất trắc ngang”, dùng lệnh nhận lại cao độ thiết kế (ncd ¿), lỗi này do người dùng sd chưa quen.

Thiết kế thế nào để có lề với phần lề gia cố có độ dốc khác nhau

Trả lời: sau khi thiết kế trắc ngang một cách bình thường, người dùng tự thiết kế lề và phần lề gia cố bằng đường polyline và dùng lệnh “định nghĩa thiết kế trắc ngang” sau đó dùng lệnh “copy các đối tượng trắc ngang” để áp cho các trắc ngang khác.

Tại sao cùng một file dữ liệu *.ntd nhập trong Nova TDN 4.0 và Nova TDN 3.0 thì vẫn bình thường nhưng sang bên phiên bản Nova TDN 2004 lại không chạy được, dữ liệu nhập vào bị lỗi toàn bộ.

Trả lời: hiện tại chưa rõ nguyên nhân cụ thể của lỗi này, để khắc phục tạm thời người dùng phải nhập lại bằng cách mở file *.ntd đó bằng excel để lấy dữ liệu.

Tại sao khi xuất trắc dọc, đường tự nhiên có hiện (đường đen) nhưng toàn bộ dữ liệu trong bản như cọc, đường thẳng đường cong … không hiện lên?

Trả lời: lỗi này chưa khắc phục được, nhưng do từng máy, rất có thể do hệ điều hành máy bị lỗi hoặc bị nhiễm virut lạ, tốt nhất là cài lại win hoặc tạm thời yêu cầu khách hàng cài lại Nova, nếu chưa được thì cài lại cả AutoCAD.

Khi xây dựng mô hình lưới tam giác (tại sao chương trình hay bị lỗi và tự thoát?)

Trả lời: để tránh lỗi này ta nên tạo một lỗ thủng nhỏ ở một vị trí bất kì và thao tác bình thường.

Sau khi suất ra trắc ngang rồi, có nhiều cọc và vị trí cũng nhận cao độ sai và nova không nội suy được thì có thể sửa riêng cho từng cọc ấy như thế nào, tôi đã thử dùng lệnh SSLT nhưng thấy trong bảng trắc ngang đó nhiều cọc hiện cao độ không như trên trắ

Trả lời: Vấn đề này xảy ra là do giá trị của Bề rộng nửa dải (có thể hiểu đây là phạm vi nội suy cao độ của Nova).Mặc định giá trị này trong Nova là 15m (tức là Nova sẽ chỉ nội suy cho mặt cắt ngang tính từ tim đường ra hai bên một khoảng 15m) do vậy bạn nên tăng phạm vi nội suy này lên cho đến khi nào mặt cắt ngang của bạn nội suy đúng. Để thay đổi giá trị này bạn gọi lệnh TCH rồi thay đổi giá trị này.

Sau khi tạo được trắc dọc trên bình đồ thì có những điểm cao độ trên bình đồ ra trắc dọc thì bị sai cao độ, nova không nội suy được cao độ tại các điểm đó thì làm cách nào để nội suy cao độ(hay thêm các cao độ đó) để nova nhận cao độ các điểm đó?có thể dù

Trả lời: Vấn đề này xảy ra là do cách nội suy cao độ của phần mềm Nova. Do vậy để giảm thiểu lỗi việc nội suy cao độ thì bạn nên vẽ đường bao địa hình bao kín và sát vùng địa hình mà bạn cần tạo bản đồ số.

© Copyright 2013 harmonysoft. All rights reserved.

® HarmonySoft giữ bản quyền nội dung trên Website này.